Obec Skorotice

Obecní symboly

Udělení obecních symbolů

 Dekret o udělení znaku a vlajky převzal starosta obce Skorotice dne 13.11.2008 z rukou předsedy Poslamecké sněmovny Parlamentu ČR pana Miloslava Vlčka za přítomnosti I. místopředsedkyně Poslamecké sněmovny Parlamentu ČR paní Miroslavy Němcové. Znakem obce Skorotice je modro-červeně kosmo dělený štít. Nahoře v modrém poli je stříbrná lilie uvnitř zlatého stoupajícího půlměsíce, což symbolizuje kapli Panny Marie ve Skoroticích. Dole v červeném poli je stříbrný beránek ležící na položené zavřené knize se dvěmi stříbrnými propletenými záložkami. Obětní beránek ležící na Písmu svatém symbolizuje kapli svatého Jana Křtitele ve Chlébském.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
dekret.jpg 1074.9 Kb
popis-znaku-obce.pdf Popis znaku 158.6 Kb
predani-obecnich-symbolu-13.11.2008-1.jpg 150.4 Kb
predani-obecnich-symbolu-13.11.2008-2.jpg 143.2 Kb
predani-obecnich-symbolu-13.11.2008-3.jpg 142 Kb
predani-obecnich-symbolu-13.11.2008-4.jpg 163.7 Kb
skorotice-chlebske-vlajka.jpg Prapor obce 143.6 Kb
skorotice-chlebske-znak.jpg Znak obce 125.3 Kb

Návrh znaku a praporu obce Skorotice

Návrh znaku a praporu obce Skorotice je v současné době předložen ke schválení heraldické komisy Parlamentu ČR. Měl by být projednán na jarním zasedání.

Znak obce              Prapor obce

Návrh znaku a praporu obce Skorotice

 

Blason: Modro-červeně na koso dělený štít. Nahoře nad zlatým stoupajícím půlměsícem stříbrná přepásaná lilie. Dole na zlaté zavřené knize se dvěma stříbrnými propletenými záložkami ležící stříbrný beránek.

 

         Obec Skorotice reprezentuje dvě části (sousedící vsi) Skorotice  a Chlébské. V návrhu znaku tak dvě pole štítu s příslušnými tzv. obecnými heraldickými figurami připomínají a spojují obě tyto lokality.

         Protože není pro tvorbu znaku možné využít žádnou jednotící (relevantní) historickou sfragistickou (pečetní či razítkovou) komunální symboliku a se stoprocentní jistotou žel ani erbů místní drobné šlechty (ve vztahu k oběma vsím), vychází návrh znaku ze dvou místních dominant, a to kaple Panny Marie ve Skoroticích (zřejmě středověkého založení) a kaple sv. Jana Křtitele ve Chlébském (z 19. století).

         Dle zásad tvorby komunálních znaků jsou tak patrocinia obou jmenovaných kaplí vyjádřena ve štítu příslušnými atributy světců. Obecná figura heraldické lilie zastupuje Pannu Marii stojící na půlměsíci. Kniha (Písmo) a beránek (Velikonoční oběť) pak zastupuje (ikonograficky) sv. Jana Křtitele.

         Vybrané tinktury (tedy heraldické kovy a barvy) ideálním způsobem korespondují se symbolikou jednotlivých figur. Podobně i kosé dělení štítu evokuje působivý (prudce svažitý) terén okolí obce.

         Návrh praporu z praktických důvodů plně opakuje podobu obecního znaku, který je převeden (tzv. rozpuštěn) do listu praporu o poměru šířky k délce 2:3, (závazně stranovém dle státní vlajky ČR). Vexilologie  ovšem nepoužívá heraldické kovy, ale jen barvy a proto v případě zlaté a stříbrné tinktury (ze znaku) se mluví o žluté a bílé barvě (na praporu).

 

Volně upraveno podle textu PhDr. Zdeňka Kubíka, autora návrhu.

Přílohy k článku
Jméno souboru Popis Velikost
prapor-obce.jpg Odkaz na skutečný soubor--Prapor obce 20.9 Kb
znak-obce.jpg Odkaz na skutečný soubor--Znak obce 14.4 Kb

Aktuality

Pozvánka na zasedání zastupitelstva
více
Oznámení o konání Vh HS Ujčov
více
Výsledky voleb 2.kolo v obci Skorotice
více
Rozpočtové opatření 6/2017
více
Výsledky voleb v obci Skorotice
více
Oznámení veřejnou vyhláškou
více
Planované výzvy MAS Zubří země
více
Usnesení ZO ze dne 19.12.2017
více
Rozpočet obce na rok 2018
více
Informace o projektu
Zateplení obecního úřadu Skorotice: "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí" Předmětem podpory je revitalizace budovy obecního úřadu v obci Skorotice, nacházející se v kraji Vysočina, Konkrétně dojde k zateplení obvodového pláště budovy a bude provedena výměna výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy. Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001903
více
Rozpočtové opatření č. 5
více
Veřejná vyhláška Ministerstva zemědělství - opatření obecné povahy
více
Rozpočtové opatření č. 4
více
Usnesení ZO ze dne 17.10.
více
Rozpočtové opatření č. 3 MRP
více
Rozpočtové opatření č.3
více
Rozpočtové opatření 2/2017 MRP
více
Usnesení ZO ze dne 1.8.2017
více
Rozpočtové opatření č.2
více
Usnesení ZO ze dne 27.6.2017
více
Usnesení ZO ze dne 30.5.2017
více
Závěrečný účet obce Skorotice za rok 2016
více
Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Skorotice za rok 2016
více
Střednědobý výhled rozpočtu MRP
více
Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2016 MRP
více
Závěrečný účet za rok 2016 MRP
více
Usnesení ZO ze dne 7.3.2017
více
Rozpočet 2017, Rozpočtový výhled MRP
více
Rozpočtový výhled
více
Výroční zpráva za rok 2016
více
Rozpočet obce na rok 2017
více
Usnesení ZO ze dne 21.11.2016
více
OZV č. 1/2016 komunální odpad
více
Usnesení ZO ze dne 30.8.2016
více

Spuštěn nový vzhled webových stránek.

Anketa

Jak se Vám líbí nový vzhled internetových stránek?