Klub přátel Chlébské, o.s.

Dne 17. 12. 2010 bylo založeno v naší obci nové občanské sdružení.

Oznámení o založení občanského sdružení
 
 
 
Vážení spoluobčané,
 
na základě zákona č. 83/1990 Sb. bylo dne 17. 12. 2010 založeno občanské sdružení s názvem „Klub přátel Chlébské, o.s.“.
 

Cíl a zaměření činnosti

  1. Hlavním cílem Sdružení je ochrana přírody a krajiny, a to zejména v oblasti Přírodní rezervace Údolí Chlébského potoka, s hojným výskytem bledule jarní. Dále je cílem sdružení ochrana místní části Chlébské, jakož i ochrana stálých obyvatel obce a vlastníků rekreačních nemovitostí v obci před činností třetích osob, směřující ke zhoršení kvality celé lokality, zhoršení životního prostředí, nedodržování či přímému porušování platných právních norem a jiné obdobné činnosti, jejíž výsledek může být výše uvedeným chráněným subjektům na újmu.
  2. Činnost Sdružení je dále zaměřena na pořádání společenských a sportovních akcí v místní části Chlébské.
  3. Sdružení se podílí na uspořádání oslav Slavnosti Pernštejnského panství.
  4. Při realizaci svých cílů postupuje Sdružení podle stanov, usnesení členské schůze a obecně závazných právních předpisů. 
 Celé znění stanov občanského sdružení můžete najít na webových stránkách obce Skorotice – spolky.

 

Plán činnosti na rok 2011

Máte-li zájem vstoupit do našeho sdružení a spolupodílet se na našich aktivitách, 
neváhejte a obraťte se na nás osobně v naší klubovně „BANDASKA“ nebo na e-mail klubpratelchlebske@seznam.cz
 
Srdečně zvou a těší se členové „Klub přátel Chlébské, o.s.“.