Ukončení nařízení

Zasedání zastupitelstva

Veřejná vyhláška

Evropský strom roku - Chudobínská borovice

Záměr prodeje nemovité věci

Oznámení veřejnou vyhláškou

Dražební vyhláška

Rozpočtové opatření č. 5/2019

Obecně závazná vyhláška č.1/2019
o místním poplatku ze psů

DSO Mikroregion Bystřicko povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

Rozpočet obce na rok 2020

Obecně závazná vyhláška č.1/2019
o místním poplatku ze psů

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

Rozpočtové opatření č. 4/2019

Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021-22 Mikroregion Bystřicko

Návrh rozpočtu obce Skorotice na rok 2020

Upozornění vlastníkům (uživatelům) nemovitostí

Ropočtové opatření č. 3/2019

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

Žádost o poskytnutí informace ze dne 19.8.2019

Závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko

Závěrečný účet za rok 2018

Rozpočtové opatření č.2/2019

Střednědobý výhled

Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy

Rozpočtové opatření č. 1/2019

Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Zveřejňování dokumentů MRP

Rozpočtové opatření č. 6/2018

usnesení ZO ze dne 11.12.2018

Rozpočet obce na rok 2019

usnesení ZO ze dne 1.11.2018

Rozpočtové opatření č.5/2018

Stálá expozice mincovního pokladu

usnesení ZO ze dne 2.10.2018

usnesení ZO ze dne 2.8.2018

Rozpočtové opatření č. 4/2018

Rozpočtové opatření č.3/2018

Usnesení ZO ze dne 27.6.2018

Rozpočtové opatření č.2/2018

19) Pověřenec GDPR

Usnesení ZO ze dne 10.4.2018

Výroční zpráva za rok 2017

Rozpočtový výhled

Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017

Závěrečný účet za rok 2017

Usnesení ZO ze dne 27.2.2018

Rozpočtové opatření č. 1/2018

Rozpočet obce na rok 2018

Usnesení ZO ze dne 19.12.2017

Informace o projektu
Zateplení obecního úřadu Skorotice: "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí" Předmětem podpory je revitalizace budovy obecního úřadu v obci Skorotice, nacházející se v kraji Vysočina, Konkrétně dojde k zateplení obvodového pláště budovy a bude provedena výměna výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy. Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001903

Usnesení ZO ze dne 17.10.

Usnesení ZO ze dne 1.8.2017

Usnesení ZO ze dne 27.6.2017

Usnesení ZO ze dne 30.5.2017

Usnesení ZO ze dne 7.3.2017

Výroční zpráva za rok 2016

Rozpočet obce na rok 2017

Usnesení ZO ze dne 21.11.2016

OZV č. 1/2016 komunální odpad

Usnesení ZO ze dne 30.8.2016

Spuštěn nový vzhled webových stránek.