Nové www stránky
Závěrečný účet za rok 2020
Rozpočtové opatření 2/2021
Rozpočtové opatření 1/2021
Porovnání všech položek výpočtu ceny podle cenových předpisů pro vodné a stočné
DSO Mikroregion Bystřicko - oznámení o zveřejnění dokumentů
Výroční zpráva za rok 2020
Nabídka drůbeže 2021
Rozpočtové opatření č.6/2020
Rozpočet obce na rok 2021
Rozpočtové opatření č. 5/2020
Rozpočtové opatření č.4/2020
Rozpočtové opatření č 3/2020
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 2/2020
Závěrečný účet za rok 2019
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce za rok 2020
Rozpočtové opatření č. 1/2020
Rozpočtové opatření č. 5/2019
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
o místním poplatku ze psů
Rozpočet obce na rok 2020
Obecně závazná vyhláška č.1/2019
o místním poplatku ze psů
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 4/2019
Ropočtové opatření č. 3/2019
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Závěrečný účet za rok 2018
Rozpočtové opatření č.2/2019
Střednědobý výhled
Veřejná vyhláška
Opatření obecné povahy
Rozpočtové opatření č. 1/2019
Usnesení ze zasedání zastupitelstva obce za rok 2019
Výroční zpráva za rok 2018
Zveřejňování dokumentů MRP
Rozpočtové opatření č. 6/2018
usnesení ZO ze dne 11.12.2018
Rozpočet obce na rok 2019
usnesení ZO ze dne 1.11.2018
Rozpočtové opatření č.5/2018
usnesení ZO ze dne 2.10.2018
usnesení ZO ze dne 2.8.2018
Rozpočtové opatření č. 4/2018
Rozpočtové opatření č.3/2018
Usnesení ZO ze dne 27.6.2018
Rozpočtové opatření č.2/2018
19) Pověřenec GDPR
Usnesení ZO ze dne 10.4.2018
Výroční zpráva za rok 2017
Rozpočtový výhled
Zpráva o výsledku přezkoumání za rok 2017
Závěrečný účet za rok 2017
Usnesení ZO ze dne 27.2.2018
Rozpočtové opatření č. 1/2018
Rozpočet obce na rok 2018
Usnesení ZO ze dne 19.12.2017
Informace o projektu
Zateplení obecního úřadu Skorotice: "Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií - Fondem soudržnosti v rámci Operačního programu Životní prostředí" Předmětem podpory je revitalizace budovy obecního úřadu v obci Skorotice, nacházející se v kraji Vysočina, Konkrétně dojde k zateplení obvodového pláště budovy a bude provedena výměna výplní otvorů. Realizací projektu dojde ke snížení energetické náročnosti veřejné budovy. Registrační číslo CZ.05.5.18/0.0/0.0/15_019/0001903
Usnesení ZO ze dne 17.10.
Usnesení ZO ze dne 1.8.2017
Usnesení ZO ze dne 27.6.2017
Usnesení ZO ze dne 30.5.2017
Usnesení ZO ze dne 7.3.2017
Výroční zpráva za rok 2016
Rozpočet obce na rok 2017
Usnesení ZO ze dne 21.11.2016
OZV č. 1/2016 komunální odpad
Usnesení ZO ze dne 30.8.2016

Spuštěn nový vzhled webových stránek.