Aktuality

!NUTNÉ! Pokyny k povinné karanténě pro občany vracející se ze zahraničí


https://www.kr-vysocina.cz/nutne-pokyny-k-povinne-karantene-pro-obcany-vracejici-se-ze-zahranici-nutne/d-4100417/p1=1013