Elektronická úřední deska
Zasedání OkVK
Oznámení o době a místě konání voleb
Nařízení mimořádného opatření KHS Kraje Vysočina
Veřejná vyhláška


Opatření obecné povahy


Zveřejnění záměru prodeje pozemku v k.ú. Chlébské
Závěrečný účet Mikroregionu Bystřicko za rok 2019
Nařízení Města Bystřice nad Pernštejnem
Návrh závěrečného účtu obce Skorotice za rok 2019
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


DSO Mikroregion Bystřicko povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Oznámení veřejnou vyhláškou
Obecně závazná vyhláška č.1/2019


o místním poplatku ze psů


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


Zveřejňování dokumentů MRP
Pisárky-zrušení PHO, opatření obecné povahy
Pisárky-zrušení PHO, návrh opatření obecné povahy
Provozování vodovodů od 1.7.2007
Jednací řád ZO
Elektronická úřední deska - archiv změn