Elektronická úřední deska
Mimořádné opatření
návrh Rozpočtu na rok 2020 Mikroregionu Bystřicko
Oznámení veřejnou vyhláškou
DSO Mikroregion Bystřicko povinně zveřejňované informace dle zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
Obecně závazná vyhláška č.1/2019


o místním poplatku ze psů


Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


Návrh Střednědobého výhledu rozpočtu pro roky 2021-22 Mikroregion Bystřicko
Návrh rozpočtu obce Skorotice na rok 2020
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


Závěrečný účet DSO Mikroregion Bystřicko
Veřejná vyhláška

Opatření obecné povahy


Zveřejňování dokumentů MRP
Pisárky-zrušení PHO, opatření obecné povahy
Pisárky-zrušení PHO, návrh opatření obecné povahy
Provozování vodovodů od 1.7.2007
Jednací řád ZO
Elektronická úřední deska - archiv změn