Vyhlášky
Obecně závazná vyhláška č.1/2019

o místním poplatku ze psů


OZV č. 1/2016 komunální odpad
OZV č.2/2015 poplatky ze psů
OZV 1/2012 poplatek za nakládání s odpadem
OZV č.1/2015 - systém shromažďování odpadu
OZV 1/2012 poplatek za nakládání s odpadem
OZV 3/2010 poplatek za nakládání s odpadem
OZV 2/2010 - Shromažďování odpadu
OZV 1/2010 poplatek ze psů
OZV 1/2009 poplatek za nakládání s odpadem
OZV 1/2005 poplatek za nakládání s odpadem
Požární řád
OZV 2/2003 poplatek za nakládání s odpadem
OZV 1/2003 poplatek ze psů
OZV 1/2002 o ochraně ovzduší
OZV 1/2000 o chovu a držení psů